Folketinget besluttede i maj 2018, at der skal tegnes en ny lovpligtig ansvarsforsikring for fartøjer under 15 meter, hvortil der kræves
et kompetencebevis – f.eks. et speedbådskørekort.

Den nye lovpligtige ansvarsforsikring dækker objektivt ansvar ved
personskade med en erstatningssum op til 27,5 mio. kr. Tingskader dækkes efter culpa princippet og med en erstatningssum på
op til 13,750 mio. kr.

Føreren af fartøjet er ansvarlig for, at der skal forefindes et forsikringsbevis om bord i fartøjet. Forsikringsbeviset skal indeholde
information om ejeren af fartøjet, fartøjets skrognummer samt
oplysning om forsikringsselskab og forsikringens dækningsperiode.

HVAD KOSTER DET?
Ud over det almindelige kontingent til Danske Tursejlere, som
fortsat omfatter vores basis ansvarsforsikring, opkræves der
et farttillæg fra den 1. januar 2019:
• Farttillæg op til 20 knob: 200,- kr.
• Farttillæg 21 – 30 knob: 400,- kr.
• Farttillæg 31 – 45 knob: 800,- kr.

HVAD GØR DU?
Du skal sørge for at få dine oplysninger hos Danske Tursejlere
ajourført. Gå til vores hjemmeside og tryk på ’Rediger dine medlemsoplysninger’. LOGIN med dit medlemsnummer og postnummer og rediger herefter dine bådoplysninger. Du kan kontakte
sekretariatet på telefon 70214242 eller info@dansketursejlere.dk,
hvis du har problemer med opdateringen.

HVORNÅR ER EN BÅD
EN SPEEDBÅD?
Din motorbåd er en speedbåd,
hvis dens motorkraft målt i kW
(hk x 0,74 = kW) overstiger
længde x længde + 3.
EKSEMPEL
En syv meter lang båd med en
100 hk motor – (100 x 0,74 = 74 >
7 x 7 + 3 = 52).
Motorkraften er det højeste tal,
dermed er det en speedbåd,
hvortil der kræves speedbådskørekort. Båden vil være omfattet
af de nye forsikringskrav.

NYE KRAV
Hvis båden er omfattet af de nye
forsikringskrav, skal der også
betales et farttillæg.
Føreren af fartøjet er ansvarlig
for, at der forefindes et forsikringsbevis om bord i fartøjet.

KONSEKVENSER – HVIS DU IKKE HAR DIN FORSIKRING I ORDEN?
Hvis du stoppes ved en politikontrol, og du ikke har din forsikring
på plads, risikerer du som minimum en bødestraf. Herudover kan
du pådrage dig en stor erstatningspligt fra en eventuel tilskadekommen, hvis du kendes ansvarlig for en påsejling.

 

Ansvarsforsikringen opkræves sammen med dit kontingent, der opkræves af foreningen af småbådsgruppen medio januar.