Bestyrelsen i foreningen af småbådsgruppen ønsker alle medlemmer et godt og lykkebringende nytår, med stor tak for alt i 2017.

2017 har været året hvor vi fik gang i arrangementerne, der er blevet styr på økonomien. Ligeledes har vi i bestyrelsen fundet vores pladser, så den daglig drift i foreningen køre på et fornuftigt plan. Dog ville et par ekstra hænder ikke skade i dagligdagen, så der kikkes rundt omkring, efter medlemmer der kan undvære et par timer om måneden til foreningen. Bestyrelsen forsætter arbejdet med at fremme foreningen i Danmark, vi føler vi står stærkt, og er velset de steder hvor vi kommer. Hvilket vi er meget glade for.

Bestyrelsen vil gerne takke alle vores sponsore, “Stort Tak” for jeres opbakningen og kæmpe støtte til foreningen. Jeres sponsorater har været en stor hjælp og et kæmpe hit i 2017 “Tak”

Ligeledes sender vi en stor tak til vores samarbejdes partnere

Danske Tursejlere – Falck – Ok Benzin – SmaabaadsNyt – Danreg.dk

 

Samtidig takker foreningen af småbådsgruppen Grenå Marina for samarbejdet, vi håber datoen bliver “sat” i 2018.

Slutligt takker foreningen af småbådsgruppen klubberne og grupperne i Danmark for jeres samarbejde. Vi håber samarbejdet kan udvides i åerne fremover.

Har i medlemmer forslag til tiltag, så kontakt bestyrelsen, vi ser på alle forslag, og vi vil se på dem, udfra de muligheder vi har.

Godt nytår til jer. 💥 🥂