Generalforsamling i foreningen af småbådsgruppen.

Afholdelse af generalforsamling i foreningen af småbådsgruppen

Generalforsamling afholdes 1 marts 2018, hvor 1 bestyrelsesmedlem ønsker valg…

Ønsker du at byde ind med arbejdet i bestyrelsen er du meget velkommen til at skrive et par ord om dig selv og sende det til smabadsgruppen@gmail.com senest 22 februar 2018

Ligeledes ønskes tilkendegivelse af fremmøde enten på mail, eller ved at skrive om man kommer her i tråden… (Af hensyn til lokaler)

Af hensyn til lån / leje af lokaler skal tilkendegivelserne være fremsend senest 22 februar 2018
Er der nok deltager forventes generalforsamling afholdt på Grenå marina.

Der gøres opmærksom på, at man skal være medlem af foreningen for at kunne stemme til valget, se evt. vedtægter for foreningen på www.smabadsgruppen.dk

Dagsorden for generalforsamling 2018

1. Valg af dirigent
2. Budget (orientering)
3. Forslag fra bestyrelsen :
4. Indkomne forslag :
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer : 
- tre medlemmer vælges for en 2-årig periode
6. Eventuelt