Afholdelse af generalforsamling i foreningen af småbådsgruppen

Generalforsamling afholdes 3 marts 2020 afholds i sejlerstuen. Stævnen 53. 7100 Vejle

Ønsker du at byde ind med arbejdet i bestyrelsen er du meget velkommen til at skrive et par ord om dig selv og sende det til formand@smabadsgruppen.dk senest 28 februar 2020

Ligeledes ønskes tilkendegivelse af fremmøde enten på mail, eller ved at skrive om man kommer her i tråden… (Af hensyn til lokaler)

Af hensyn til lån / leje af lokaler skal tilkendegivelserne være fremsend senest 28 februar 2020 på formand@smabadsgruppen.dk

Der gøres opmærksom på, at man skal være medlem af foreningen for at kunne stemme til valget, se evt. vedtægter for foreningen på www.smabadsgruppen.dk

Dagsorden for generalforsamling 3 marts 2020

1. Valg af dirigent
2. Budget (orientering)
3. Forslag fra bestyrelsen :
4. Indkomne forslag :
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer : – Lige år kan der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
6. Eventuelt