Afholdelse af generalforsamling i foreningen af småbådsgruppen

Generalforsamling afholdes 08 December 2016, hvor tre bestyrelsesmedlemmer ønsker valg…

Ønsker du at byde ind med arbejdet i bestyrelsen er du meget velkommen til at skrive et par ord om dig selv og sende det til smabadsgruppen@gmail.com senest 03 december 2016

Ligeledes ønskes tilkendegivelse af fremmøde enten på mail, eller ved at skrive om man kommer her i tråden… (Af hensyn til lokaler)

Af hensyn til lån / leje af lokaler skal tilkendegivelserne være fremsend senest 03 December 2016
Er der nok deltager forventes generalforsamling afholdt på Grenå marina.

Der gøres opmærksom på, at man skal være medlem af foreningen for at kunne stemme til valget, se evt. vedtægter for foreningen på www.smabadsgruppen.dk

Dagsorden for generalforsamling 2016

1. Valg af dirigent
2. Budget (orientering)
3. Forslag fra bestyrelsen :
4. Indkomne forslag :
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer : 
- tre medlemmer vælges for en 2-årig periode
6. Eventuelt