Havne aftaler / rabat aftaler / frikøbte slæbesteder ! !

/Havne aftaler / rabat aftaler / frikøbte slæbesteder ! !

Der er pr. 01-01-2019 lavet følgende aftaler med havne til jer medlemmer, i foreningen af småbådsgruppen.

Rødvig:
Det vil her være muligt at købe ture til slæbestedet til 60 kr,-
På automaten er der en knap der hedder SSK, denne er normalt til SSK medlemmer, men vi ligger under samme aftale.
(det er her en besparelse på 40%.)

Mullerup:
Her får vores medlemmer mulighed for at købe årskort til  400 kr,- mod forvisning af gyldigt medlemskab.

(en besparelse på ca. 45 %)

Nyborg:

Her får alle en generel rabatordning, hvor 40 turs kort kan erhverves til 800 kr,-

(Dette giver en besparelse på 60 %)

Grenå:

Årskort med 50 slip, købes hos havnefogden for 200 kr plus 40 kr til disposition for kortet til de tre slæbesteder.                                              

(Besparelse ca 65 %)

På Bornholm kan alle kommunale havne benyttes gratis, der skal dog betales for evt. plads samt strøm.

(Kontakt evt havnefogden, som kan oplyse sted – samt pris)

 

Ydermere gøre vi opmærksom på at alle vores medlemmer der har tegnet kaskoforsikring gennem foreningen af småbådsgruppen, hvor Søassurancen, giver 3 gratis overnatninger i de Ærøske havne, Marstal, Søby og Ærøskøbing.
Dette foregår ved at man gemmer kvitteringerne for dette, og indsender til Søassurancen pr brev/mail, eller ved at kikke forbi Søassurancen, nu når man alligevel er der, hvorefter de vil refunderer beløbet.

VIGTIG INFO !

For at benytte aftalen SKAL man være medlem af foreningen af småbådsgruppen.

ALLE havne forlanger havne”mærke” som fås ved at skrive en kort mail til smabadsgruppen@gmail.com hvor man skriver navn – adresse samt postnummer og by. Derefter sender foreningen et havne”mærke, som SKAL sættes i styrbord side, ud for skippers plads. Dette er bevis på medlemskab, som skal være synligt hele tiden, ligeledes skal kvittering for medlemskab i foreningen af småbådsgruppen forvises, hvis det forlanges på en havn. Navnet på kviteringen for betalt kontingent, skal stemme overens med evt forlangende billedligitmation.. (Husk pas eller kørekort eller speedbådscertifikat). 

Ønsker man at forstætte med rabataftalen, kontakter man næstformanden, Rasmus Hass Hachmann mail : scnider@hotmail.com som så sender et nyt årstal, som sættes i næste propelblad, derved skal propelen kun skiftes hvert tredie år.

Spørgsmål !

Har du spørgsmål, eller forslag til havne aftaler eller lignede, kontakt da næstformand Rasmus Hachmann på mail, scnider@hotmail.com

Rasmus arbejder på havet, men svare på spørgsmålene når der er mulighed for det..

Slutlig så kan bestyrelsen af småbådsgruppen oplyse, at vi forsætter med at skaffe rabataftaler til jer medlemmer.

Bestilling af klistermærke kan gøres på formand@smabadsgruppen.dk  

Slæbekort m.m skaffes på de respektive havne, ved at kontakte havnefogden.


PS…. HUSK NU KOPI AF BETALT ANSVARSFORSIKRINGEN..