Bør læses af alle medlemmer !

 

🛑 VIGTIG INFO 🛑

🔴 Info til ansvarsforsikrede gennem Danske Tursejlere og Foreningen af småbådsgruppen 🔴

Gennem flere år har Danske Tursejlere kunnet holde Kontingentet uændret. Det gør de også i 2019.

Så års kontingentet udgør fortsat kr. 395,- inkl. deres kollektive ansvarsforsikring.

Men på forsikrings området er der jo sket et lovmæssig indgreb i form af L 175
efter den tragiske vandscooterulykke i Københavns Havn i sommeren 2017.

L 175 blev vedtaget i maj måned 2018, hvorefter fartøjer, hvortil der kræves et
kompetencebevis (f. eks. speedbådskørekort) skal tegne en ny lovpligtig
ansvarsforsikring, hvor ansvars grundlaget baseres på objektivt ansvar
(som færdselsloven).
Det har givet lidt udfordringer.

Speedbådsbekendtgørelsen definerer således:
(L x L) + 3 < motorkraft målt i Kw.

Eksempel:
Bådens længde: (8 meter x 8 meter) + 3 = 67
Motorkraft : 110 HK x 0,74 = 81,4 Kw
81,4 Kw er større end 67 og fartøjet kræver derfor speedbådskørekort!

Er denne formel opfyldt skal føreren have speedbådskørekort og der skal
tegnes den nye lovpligtige ansvarsforsikring, der baseres på objektivt ansvar.

Samtidig tilsikre loven, at der skal etableres en forsikrings-forening for de
selskaber, der tilbyder den nye lovpligtige ansvarsforsikring baseret på
objektivt ansvar.

Disse selskaber skal garantere en offer-fond (garantifond) således der altid er
mulighed for at opnå erstatning til skadelidte også selv om en skadeforvolder
ikke har tegnet den nye lovpligtige objektive ansvarsforsikring og ikke af egne
midler kan betale en erstatning.

De nye erstatnings-summer er 27,5 mio. kr. ved personskade og 12,750 mio. kr.
ved tingskade. Altså markant højere erstatnings-summer end de nuværende
erstatnings-summer i vores kollektive ansvarsforsikring.

Det betyder følgende for 2019:

– Det nuværende kontingent på netto kr. 345,- gennem foreningen af småbådsgruppen fastholdes.
– Der skal opkræve et bidrag til offer-fonden på kr. 50,- pr. fartøj for alle fartøjer tilknyttet aftalen.
– De nye forhøjede erstatnings-summer gælder for alle medlemmer af Danske Tursejlere uanset om det er culpa ansvar eller objektivt ansvar.
– Vi skal opkræve et farttillæg for de fartøjer, hvortil der kræves et speedbådskørekort !
DVS.: ansvarsforsikrings-delen bliver dyrere for de fartøjer, hvortil der kræves et speedbådskørekort
Dette farttillæg udgør følgende beløb i 2019:

Fart 0 – 20 knob: kr. 200,-
Fart 21 – 30 knob: kr. 400,-
Fart 31 – 45 knob: kr. 800,-

Derfor er det meget vigtigt, at vi har de korrekte oplysninger om jeres både og opfordret vi alle medlemmer til at opdatere deres bådoplysninger hos Danske Tursejlere. Dette kan ske ved at man selv opdaterer via danske tuesejleres hjemmeside, hvor man kan logge ind og se sine medlemsoplysninger og om nødvendigt rette disse. Man kan naturligvis også kontakte sekretariatet som så hjælper med opdateringen.

Med sejlerhilsen

Danske Tursejlere
Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg

Samt
Foreningen af småbådsgruppen.

🔘 Husk så lige at medlemmer af foreningen af småbådgruppen, kun betaler 345 kr i kontingent til Danske Tursejlere 🔘
Dertil kommer kontingent til foreningen af småbådsgruppen på 300 kr. årligt, dertil kommer andre fordele så som havne-rabatter nytårs-tur fra Nyborg osv. osv.
Begge kontinenter føler kalender året.