INFO TIL MEDLEMMERNE AF FORENINGEN AF SMÅBÅDSGRUPPEN ! !
Af administrationens hensyn har bestyrelsen besluttet af flytte kontigentbetalingen til januar månede.
Medlemmer der er kommet til foreningen efter august månede 2016, skal først betaler kontinent i januar månede 2018, de resterende skal betale kontingent januar 2017..
På den nuværende måde er det næsten umuligt at holde styr på, derfor har bestyrelsen valgt kontigenbetaling som følger kalenderen, januar – til januar.
Det vil stadig være muligt at melde sig ind hele året, betalingen skiller ved oktober månede, til betaling året efter..