Har du lyst til at blive medlem ? I en frivillig foreningen der arbejder til medlemmernes fordele.

Herunder kan du udfylde indmeldelses blanketten og så hører du fra vores kasserer.

Det koster 300 kr årligt at være medlem i foreningen af småbådsgruupen.

Ønskes forsikringsordning gennem Danske Tursejlere er det årlige kontigent 650 kr.

Forsikringsordningen kræver medlemskab i begge foreninger, hvis man ønsker de fordelene foreningen af småbådsgruppen har på ansvarsforsikring og kaskoforsikring gennem foreningen af småbådsgruppen.


(Skrives År - månede - dato )


Nej


Nej


Nej


21 til 30 knob plus 400 kr
31 til 45 knob plus 800 kr
(Lægges til kontingentet hvorefter man har den lovpligtige ansvarsforsikring.)


Ansvarsforsikring
Kaskoforsikring

Betaling af medlemskab i foreningen af småbådsgruppen 300 kr.

Forsikringsordning gennem Danske Tursejlere 350 kr.

Selvvalgt farttillæg hvortil der indbetales xxx kr. til dækning af køb af ansvarsforsikring.

Dertil tillægges 50 kr til fælles offerfond.

[skriv antal kr der indbetales i rubrik]

Beløbet indbetales til Nordea reg nr: 1915 Konto nr: 6894253388

Eller via mobil pay nummer 16990

Mærk venligst indbetalingen med navn.

Når betalingen er modtaget, opretter kasseren jer i vores kartotek, hvorefter medlemskabet i småbådsgruppen er gældende.

Ønskes der tilbud på kaskoforsikring gennem vores samarbejdepartner Danske Tursejlere, fremsendes der et link til formularen snarest.

Velkommen i foreningen af småbådsgruppen, din båd har nu lovpligtig ansvarsforsikring.

-HUSK kopi af ansvarsforsikringen i båden, skal medbringes under alt sejlads og forvises på forlangende af havn / politi.

-Kopi af ansvarsforsikring kan fremskaffes ved at ringe til Dansk Tursejlere på 70 21 42 42

– Vi forsikrer både op til 20 BRT

– Medlemskabet og ansvarsforsikringen følger kalenderåret, dvs. forfalder hvert år ved årsskiftet

– Husk at opdatere dine oplysninger, hvis du får en ny båd, skifter adresse eller lignende.
Ring til os på 20 95 44 95 ved eventuelle ændringer eller skriv en mail til kasserer@smabadsgruppen.dk eller formand@smabadsgruppen.dk