Som noget nyt, kommer der nu en liste med arrangementer fra foreningen af småbådsgruppen, hvor medlemmer fra facebook gruppen inviteres, gruppen tæller i dag 5250 medlemmer, den vil vi gerne bringe sammen med medlemmerne fra foreningen af småbådsgruppen.
Sammenholdet mellem småbådesejerne og trollingfiskerne må gerne styrkes, så derfor de nye initativer, vi håber alle er friske på sammenkomster på kryds og tværs af klubberne i Danmark.

Bestyrelsen har valgt at de nye arrangementer skal køres som en fast tradition hvert år, hvor der er plads til alle, familien med børn, samt de garvede småbådsfisker og trollingfisker.

Den 17 – 18 juni 2017 arrangeres der familietur i det sydfynske øhav, der bliver mulighed for overnatning i eget telt, og bestyrelsen undersøger muligheden for lån af shelters hvor man evt. kan overnatte.
Der kommer et program i foråret.
Tovholder er Rasmus Andersen, selvfølgelig med backup fra hele bestyrelsen.

Næste arrangement bliver fra Grenå marina, hvor der bliver en fiskekonkurence om lørdagen, samt lidt af søndagen, bestyrelsen håber på en god aftale med Kattegat centeret, så familien med børn har mulighed for at hygge sig i centeret, mens småbådsfiskerne og trollingfiskerne fisker i Kattegat.

Der bliver arrangeret fællesspisning lørdag aften, hvor bestyrelsen pt. er ved at undersøge muligheden for helstegt gris.
Søndag er der en lille præmieoverrækkelse til de bedste småbådsfisker og trollingfisker.
Arrangementet afsluttes med hygge på haven, over en kop kaffe, eller en øl / vand.
Tovholder Thomas Toftdahl og Jonas Hougaard Vammen. Bestyrelsen står selfølgelig på spring, hvis og når behovet opstår.

Året afsluttes med nytårsturen fra Nyborg marina, der skal småbådene se hvem der kan fange den største nytårstorsk.
Denne sammenkomst har kørt et par år nu, hvor vi har haft muligheden for at hilse på andre klubber i storbælt, altid dejligt når vi mødes på vandet.
Året afsluttes med suppe og præmieoverrækkelse, i lånte lokaler i Nyborg.
Rasmus Andersen er tovholder på årets sidste arrangement, hvor alle er velkommen.

2018 skydes igang med trollingtur fra Klintholm marina, bestyrelsen håber på at turen kan afholdes i starten af uge 7.
Lars Jønsson og Henrik Biilmann er tovholder på denne tur.

Velkommen til Småbådsgruppen!

Bestyrelsen er så heldig at have tre suppleanter Michael Juul Knudsen – Jan Lauritsen og Hanne Biilmann, de altid er klar på at hjælpe de steder hvor der opstår behov.

Bestyrelsen håber alle er friske på at mødes, vi ser ikke på hvilken klub man kommer fra, alle er meget velkommen til at deltage i arrangementerne.

Knæk og Bræk fra bestyrelsen af småbådsgruppen.