Foreningen inviterede til nytårs-tur fra Nyborg marina, hvor der skulle dystes i fangst af største torsk.

Der var langt mellem rapporterne på vandet om fangster, dog blev der indvejet 6 torsk over målet, hvor Team Rybjerg tog første og anden pladsen, hvilket udløste flotte premiere fra Smaabaadsnyt.

Første pladsen.
Anden pladsen

Efter indvejningen blev der serveret varm suppe, hvilket alle trængte til efter en kold dag på vandet, små 20 liter suppe med tilhøreden brød, fik ben at gå på.

Arrangementet afsluttede med amerikansk lotteri, hvor foreningen af småbådgruppens sponsor virkelig havde været rundhåndet, så meget at enkelte premiere ikke blev udtrukket, disse gemmes til næste år, så der er noget at se frem til.

Foreningen af småbådsgruppen takker alle sponsor, samt alle teams for opbakningen til arrangementet, samt Nyborg motorbåds-klub for lån af lokaler.

Galeri ses længere ned på siden !

Takker alle sponsoere !