Generalforsamling i foreningen af småbådsgruppen afholdt Torsdag den 1 marts 2018.

Dagsorden for generalforsamling 2016

1. Valg af dirigent
2. Budget (orientering)
3. Forslag fra bestyrelsen :
4. Indkomne forslag :
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer :
6. Eventuelt

Der bydes velkommen.

1 :
Casper Gamborg vælges som dirigent.

2 :
Orientering omkring økonomien i foreningen fremlagt af kasser Lars Jønsson.

Økonomien betegnes som god og stabil.
Kassebeholdningen er kommet gennem kontingenter, og fra afholdte arrangementer I 2017. Foreningens mobil pay er endeligt kommet op og køre, der kan indbetales på 16990. Lars arbejder pt. på et medlemskartotek, så det bliver nemmere at opkræve kontigent fremadrettet.

3 :
Da det er en non profit forening, stilles der forslag om, at bestyrelsen deltager gratis I foreningens arrangementer, dvs. 1 båd og 1 mand som kompensation for brug af egen telefon samt det, arbejde der tillægges foreningen.

”Dette vedtages enstemmigt”

Der stilles forslag om ændring I vedtægterne, hvor foreningens egenkapital ved ophør tilfalder Danske søredning, dette ønskes ændret til udsætning af fiskeyngel I udvalgte områder.
Dette ønskes behandlet på en ekstraordinær generalforsamling.

4 :
Forslag om flere dagsture i Danmark fastholdes, da foreningen har medlemmer i hele Danmark.

5 :
Michael juul Knudsen ønsker valg.

Rasmus Hass Hartmann vælges uden modkandidat.

Flemming Udengaard Sørensen vælges uden modkandidat.

Bestyrelsen takker mange gange Michael Juul Knudsen for arbejdet i foreningen, vi ser frem til at have Michael som menig medlem.

Bestyrelsen konstituere sig efter generalforsamling hvor fordelingen blev.

Bestyrelsen består af !
Formand:
Henrik Biilmann.
Mail. smabadsgruppen@gmail.com
Telefon nummer : 23 67 19 08

Næstformand:
Rasmus Hass Hartmann
Ansvarlig for søgning af legater – midler til foreningen.
Mail scnider@hotmail.com
Telefon nummer 26 24 05 19

Bestyrelsesmedlem:
Rasmus Andersen
Ansvarlig Afdeling Fyn og øerne.
Mail: RasmusA.Fyn@gmail.com
Telefon nummer : 22 94 89 65

Bestyrelsesmedlem:
Flemming Udengaard Sørensen
Afdeling Fyn og øerne.
Mail : fs250162@live.dk
Telefon nummer

Kasser: (LJ) Lars Jønsson.
Økonomi og medlemsansvarlig
Mail. Kassersmb@gmail.com
Telefon nummer : 20 95 44 95

Første Supplant:
Hanne Biilmann
Mail : ha.biilmannn@gmail.com
Telefon nummer 20 35 04 16

Web : Morten Johansen (Frivillig)

Foreningen af småbådsgruppen takker Michael Juhl Knudsen for indsatsen, gennem de år, hvor han har været en del af opstartsfasen, af foreningen af småbådsgruppen..

6 : Evt :
Der var bred enighed omkring, hvordan fremtidige foredrag eller ligende skal hånteres, der skal forlægge skriftlig aftale med foredragsholderen, om hvad de har med til fordraget, så foreningen ikke skal ud og købe nyt udstyr hver gang, ligeledes skal der laves skriftlig aftale om evt pris på foredraget, så der ikke kommer uventet udgifter I forbindelse med evt. foredrag.

Bestyrelsen takker af for en god generalforsamling, hvor der var en god stemning og med tilkendegivelser fra alle om ”at tage fat” i den nye periode…

Referat Formand
Henrik Biilmann.

Referat godkendt af Lars Jønsson. (Kasser)