Allerede nu, har bestyrelsen af småbådsgruppen besluttet at gentage succesen omkring “Trolling for begynder”.

Bestyrelsen er blevet opfordret fra flere sider, om at gentage arrangementet på Klintholm Marina, hvor der bliver taget hånd om nybegynder inden for trolling.

Så allerede nu, kan vi afsløre datoen som bliver 26 – 27 januar 2019, program m.m. tilkommer når vi nærmere os arrangementet.

Succen skyldes bla. de super flotte sponsorater foreningen fik, de var med til at dække en stor del af udgiften omkring “kursuset” Ligelede skyldes succen opbakningen fra Møn Trolling, samt Marina Park, ved Fam. Andersen.

Igen takker vi sponsorere, samt Møn Trolling, vi håber at se og høre fra jer igen, når foreningen af småbådsgruppen gentager “Trolling for begynder” i 2019.