Stor ros til foreningen af småbådsgruppen samarbejdespartner Danske Tursejlere samt Søassurancen der sammen med andre organisationer, har lagt pres på regeringen omkring statsafgift nedsættelse på lystbåde forsikringer. 

Regeringen har på dagen finanslov vedtaget en nedsættelse på 0,34 % af statsafgiften, dvs der “kun” skal betales 1 % i statsafgift fremover.

Der bliver forsat arbejdet på at få hele afgiften fjernet, hvilket vi i bestyrelsen af foreningen af småbådsgruppen støtter, på vores medlemmers vejene..

Pressemeddelelse: Sejr til sejlerne