🛑 VIGTIG INFO 🛑

🔴 Info til ansvarsforsikrede gennem Danske Tursejlere og Foreningen af småbådsgruppen 🔴

Gennem flere år har Danske Tursejlere kunnet holde Kontingentet uændret. Det gør de også i 2019.

Så årskontingentet udgør fortsat kr. 395,- inkl. deres kollektive ansvarsforsikring.

Men på forsikringsområdet er der jo sket et lovmæssigt indgreb i form af L 175
efter den tragiske vandscooterulykke i Københavns Havn i sommeren 2017.

L 175 blev vedtaget i maj måned 2018, hvorefter fartøjer, hvortil der kræves et
kompetencebevis (f. eks. speedbådskørekort) skal tegne en ny lovpligtig
ansvarsforsikring, hvor ansvarsgrundlaget baseres på objektivt ansvar
(som færdselsloven).
Det har givet lidt udfordringer.

Speedbådsbekendtgørelsen definerer således:
(L x L) + 3 < motorkraft målt i Kw.

Eksempel:
Bådens længde: (8 meter x 8 meter) + 3 = 67
Motorkraft : 110 HK x 0,74 = 81,4 Kw
81,4 Kw er større end 67 og fartøjet kræver derfor speebådskørekort!

Er denne formel opfyldt skal føreren have speedbådskørekort og der skal
tegnes den nye lovpligtige ansvarsforsikring, der baseres på objektivt ansvar.

Samtidig tilsikrer loven, at der skal etableres en forsikringsforening for de
selskaber, der tilbyder den nye lovpligtige ansvarsforsikring baseret på
objektivt ansvar.

Disse selskaber skal garantere en offerfond (garantifond) således der altid er
mulighed for at opnå erstatning til skadelidte også selv om en skadeforvolder
ikke har tegnet den nye lovpligtige objektive ansvarsforsikring og ikke af egne
midler kan betale en erstatning.

De nye erstatningssummer er 27,5 mio. kr. ved personskade og 12,750 mio. kr.
ved tingskade. Altså markant højere erstatningssummer end de nuværende
erstatningssummer i vores kollektive ansvarsforsikring.

Det betyder følgende for 2019:

– Det nuværende kontingent på netto kr. 345,- gennem foreningen af småbådsgruppen fastholdes.
– Der skal opkræve et bidrag til offerfonden på kr. 50,- pr. fartøj for alle fartøjer tilknyttet aftalen.
– De nye forhøjede erstatningssummer gælder for alle medlemmer af Danske Tursejlere uanset om det er culpa ansvar eller objektivt ansvar.
– Vi skal opkræve et farttillæg for de fartøjer, hvortil der kræves et speedbådskørekort !
DVS.: ansvarsforsikringsdelen bliver dyrere for de fartøjer, hvortil der kræves et speedbådskørekort
Dette farttillæg udgør følgende beløb i 2019:

Fart 0 – 20 knob: kr. 200,-
Fart 21 – 30 knob: kr. 400,-
Fart 31 – 45 knob: kr. 800,-

Derfor er det meget vigtigt, at vi har de korrekte oplysninger om jeres både og opfordret vi alle medlemmer til at opdatere deres bådoplysninger hos Danske Tursejlere. Dette kan ske ved at man selv opdaterer via danske tuesejleres hjemmeside, hvor man kan logge ind og se sine medlemsoplysninger og om nødvendigt rette disse. Man kan naturligvis også kontakte sekretariatet som så hjælper med opdateringen.

Med sejlerhilsen

Danske Tursejlere
Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg

Samt
Foreningen af småbådsgruppen.

🔘 Husk så lige at medlemmer af foreninge af småbådegruppen, kun betaler 345 kr i kontigent til Danske Tursejlere 🔘
Dertil kommer kontigent til foreningen af småbådsgruppen på 300 kr. årligt, dertil kommer andre fordele så som havne-rabatter nytårstur fra Nyborg osv. osv.
Begge kontinenter føler kalender året..